01.01.2003

Het kladblok is dichtgeslagen
Dit is bericht 7700, na drie jaar en drie maanden. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan (Prediker 3). Dit kladblok sla ik nu, bij het begin van het nieuwe jaar, met een goed gevoel dicht. Zo'n daverende afscheidspost als bij de Dode Zielen wordt dit niet: het gaat er slechts om dat u weet dat deze site stilligt. Bij dezen.
Redenen genoeg om te stoppen. Sommigen daarvan zijn persoonlijk en gaan u niets aan. Maar de belangrijkste is dat ik behoefte heb aan rust, na ongeveer 1200 dagen tekstjes en hyperlinks op deze pagina te hebben gezet. En rust krijg je niet als je je elke morgen bij het ontwaken afvraagt wat je nu toch weer op je site zal zetten. Als je alle reacties niet eens meer kan, of wilt, lezen. Als je nauwelijks meer toe komt aan het lezen van boeken. Enzovoort.
Zoals dit weblog was kostte het me een paar tot meerdere uren per dag en kon ik niet zomaar, als ik er zin in had, een dag of een week overslaan. Het is nu eenmaal: alles of niets.
De komende tijd wil ik besteden aan freelance journalistiek werk en, eindelijk, afstuderen. In 2003 hoop ik nog veel meer te doen. Dingen die belangrijker zijn dan deze uit de hand gelopen hobby. Vervelen zal ik me voorlopig niet. Mocht dat toch gebeuren, dan ziet u hier wel iets verschijnen, maar ik zou op dit moment niet weten wat.
Rest mij nog u te bedanken voor uw trouwe bezoeken, de vele reacties en e-mails. In het bijzonder bedank ik de vrienden die ik zonder dit weblog niet zou hebben gekend voor hun goede steun de afgelopen tijd. U weet wie u bent. Voor allen en mijzelf een beter jaar dan het vorige. Kijk niet om, ga steeds vooruit.
Tot slot, toepasselijke verzen:
"Een hand vol met rust is beter, dan beide vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. (..)
Wat heeft toch die mens van al zijn arbeid, en van de kwellingen zijns harten, dien hij is bearbeidende onder de zon? Want al zijn dagen zijn smarten, en zijn bezigheid is verdriet; zelfs des nachts rust zijn hart niet. Datzelve is ook ijdelheid."
01.50    543 reacties


archiefindex »
/archief
/hitlijst
/citaten
/slaap
/speelhoek
--> /fotos
/start
/tonie
Tonie's Kladblok • www.tonie.net • © 1999-2003 Tonie van Ringelestijn
gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.