• grepolis.de
 • grepolis.net
 • grepolis.fr
 • grepolis.gr
 • grepolis.nl
 • grepolis.es
 • grepolis.it
 • grepolis.ro
 • grepolis.se
 • grepolis.cz
 • grepolis.pl
 • grepolis.pt
 • grepolis.hu
 • grepolis.sk
 • grepolis.dk
 • grepolis.ru
 • grepolis.no
 • grepolis.kr
 • grepolis.br
 • grepolis.th
 • grepolis.tr
 • grepolis.us
 • grepolis.fi
Tribal Wars - The West - Forge Of Empires - InnoGames

GREPOLIS

-->

Spelregels

§1) Één account per speler

Iedere speler mag per wereld met maximaal één account deelnemen. Het doorgeven van je wachtwoord aan andere spelers is verboden. Het is niet toegelaten om op het account van een andere speler te spelen, of hierop in te loggen. Elke account mag maar door een speler bespeeld worden! Delen van een account is niet toegestaan!

Voorbeelden:

 • Het is toegelaten om met meerdere spelers op één computer te spelen. Iedere speler moet echter zelf spelen en §2 naleven.
 • Het is niet toegestaan om voor een andere speler te spelen indien deze afwezig is. Ook proberen in te loggen is verboden.
 • Accountovernames mogen enkel en alleen verlopen via het supportsysteem, op deze manier worden alle regels nageleefd en worden er geen wachtwoorden doorgegeven.

§2) Gedeelde internetverbinding

Indien twee of meerdere spelers dezelfde internetverbinding of dezelfde computer delen, zijn gemeenschappelijke acties met een derde persoon enkel toegestaan indien deze ten minste 48 uur na aankomst verzonden zijn. Pas na 48 uur mag men van een andere account deze actie uitvoeren.

Ter verduidelijking:

Deze regel geldt voor iedereen die op eenzelfde internetverbinding of netwerk speelt. Het maakt niet uit of dit één keer of regelmatig gebeurt. Als gedeelde internetverbinding geldt bijvoorbeeld hetzelfde huishouden, dezelfde werkgever of school.

Voorbeelden:

 • Bij het delen van dezelfde internetverbinding moeten alle jou bekende spelers zich onder "Instellingen" -> "Internetverbinding delen" inschrijven. Dit moet op elke wereld waarop die spelers spelen gebeuren.
 • Meerdere spelers op dezelfde internetverbinding mogen dezelfde speler niet aanvallen en/of ondersteunen. Dit is enkel toegestaan indien na aankomst van de aanval/ondersteuning van speler A en voor het vertrek van de aanval/ondersteuning van speler B, minstens 48 uur gewacht is.
 • Het is toegestaan aan spelers die dezelfde internetverbinding delen om dezelfde alliantie aan te vallen.
 • Twee of meerdere spelers die een internetverbinding delen mogen dezelfde speler grondstoffen sturen, echter moet er minstens 48 uur gewacht worden tussen het aankomen van de verzonden grondstoffen van speler A en het vertrek van de grondstoffen van speler B.
 • Twee of meerdere spelers die een internetverbinding delen mogen nooit acties uitvoeren met elkaar. Grondstoffen handelen, elkaar ondersteunen, gunsten uitspreken etc., zijn ten alle tijde verboden.
 • Wanneer men gedeelde internetverbinding ingeschakeld heeft, is onderling samenspel (zoals om de beurt kort na elkaar inloggen) nog steeds niet toegestaan, gezien je hieruit een voordeel haalt ten opzicht van spelers die individueel spelen.

§3) Taalgebruik en communicatie

Beledigingen gericht tegen andere spelers, allianties of moderators zijn verboden. Politiek extreme, pornografische of andere ontwettige uitlatingen zijn ten strengste verboden.

Dit is overal van toepassing in het spel, dus ook voor mededelingen, het alliantieforum, spelers- en alliantieprofielen en namen van spelers, allianties of dorpen.

Voorbeelden:

 • Het is toegestaan een speler beginneling (noob) te noemen.
 • Het is toegelaten om een speler grondstoffen af te persen.
 • Het is ten strengste verboden om een andere speler premiumpunten of geld af te persen.
 • Het is ten strengste verboden spelers buiten het spel te bedreigen. Dit leidt tot een onmiddellijke uitsluiting uit het spel.
 • Het is verboden racistische, enigszins discriminerende of ongepaste termen te gebruiken in profielen, dorpsnamen, alliantienamen en alliantieprofielen.
 • Het is verboden pornografische links in een profiel op te nemen of als profielafbeelding een pornografische afbeelding (ook bikinifoto's) te gebruiken.
 • Spelers met ongepaste namen zullen verwijderd worden (voorbeelden: Adolf Hitler, Meisjesverkrachter, klootzak, ..). Hetzelfde geldt voor de oprichters van allianties met ongepaste namen (voorbeelden: SS, NSDAP, KKK, ..).
 • Het is niet toegestaan dit spel voor reclamedoeleinden te gebruiken. Kettingmails, referral links of links naar diefspellen mogen niet verstuurd worden.
 • Spelers- en alliantieprofielen moeten volledig in het Nederlands zijn, met uitzondering van liedteksten, versjes of een spreuk.

§4) Verkopen van een account

Het is niet toegestaan om je account voor commerciële doeleinden te gebruiken. Daarom is het verboden om spelaccounts, dorpen, grondstoffen of diensten te kopen/verkopen. Het maakt geen verschil of geld, goud of dienstverleningen als betaling dienen. Bovendien is het ruilen van grondstoffen tussen twee werelden verboden.

Voorbeelden:

 • Het is niet toegestaan om grondstoffen te kopen of te verkopen (bv. op Ebay).
 • Het is niet toegestaan om het spelersrecht of een licentie op de eigen account te verkopen (bv. op Ebay).
 • Het is niet toegestaan om via je profiel of mededelingen grondstoffen voor geld of goud aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan om persoonlijke bondgenootschappen aan te bieden in ruil voor goud.
 • Het is niet toegestaan om een andere speler goud aan te bieden om iemand aan te vallen. Het is ook niet toegestaan om goud aan te nemen om iemand aan te vallen.

§5) Programmafouten

Wanneer je fouten in het systeem of gaten in de regels bewust uitbuit moet je rekening houden met een accountschorsing of andere straffen. Wanneer je regelschendingen van andere spelers ondersteunt of probeert te verbergen zal je ook gestraft worden. Iedere speler is verplicht kritische fouten direct te melden aan de support.

Voorbeelden:

 • Fouten zijn kritisch indien je op onrechtmatige wijze een spelvoordeel krijgt.
 • Als je merkt dat door het afbreken van eenheden meer grondstoffen terugkomen dan ze kosten, dan mag je dit niet uitbuiten en moet je deze fout komen melden.
 • Als je merkt dat bij een boerderij met level 30 meer eenheden in je dorp zijn dan werkelijk is toegestaan, dan moet je dit komen melden.

§6) Scripts en bots

Het spel mag alleen met gewone browsers gespeeld worden. Bots, browseraanpassingen of andere programma's die het spel automatiseren, automatisch inloggen of automatische spelacties uitvoeren zijn verboden. Scripts die premiumvoordelen bieden zijn niet toegestaan.

Voorbeelden:

 • Het is niet toegelaten een programma te gebruiken dat automatisch claimt.

§7) Accountannulering

Een account kan om verschillende redenen geblokkeerd of verwijderd worden. Het verwijderen kan automatisch gebeuren als de speler meer dan 14 dagen niet op zijn account is geweest. De supportdienst verwijdert geen accounts op vraag van spelers.

Voorbeelden:

 • Wanneer een account door een schending van de regels opgeschort wordt, volgt geen terugbetaling.
 • Ongepast gedrag tegenover de supportmedewerkers en misbruik van het supportsysteem kan tot accountannulering leiden.
 • Als een account vanwege een heftige regelschending opgeschorst en uit het spel verbannen wordt, vervallen ook de nog niet ingezette premiumpunten.

§8) Fair Play

In alle situaties waar een speler of een groep van spelers de regels volgen, maar het concept ‘fair play’ in de weg staan, waardoor ze een duidelijk voordeel krijgen in de community, behouden wij ons het recht om deze accounts te blokkeren.

Voorbeelden:

 • Een speler die zijn account enkel gebruikt om andere spelers te pushen met grondstoffen of met troepen zal hiervoor bestraft worden.

§9) Voertaal

Dit is de Nederlandse versie van het spel Grepolis. De enige taal die hier gebruikt wordt is het Nederlands.

This is the Dutch version of the game Grepolis. Therefore Dutch is the only language allowed for communication. If you are unable to communicate in Dutch, you should play the international version of Grepolis: www.grepolis.net

Voorbeelden:

 • Alle beschrijvingen en profielen moeten voor het merendeel in het Nederlands geschreven worden.
 • Het is niet toegestaan van andere spelers te eisen dat ze een andere taal dan het Nederlands spreken.
 • Het is niet toegestaan allianties op te richten voor één nationaliteit of spraak en anderstalige spelers uit deze alliantie uit te sluiten.
 • Het herhaaldelijk misachten van deze regel leidt tot een accountschorsing.
 • Wij antwoorden alleen in het Nederlands; Support-aanvragen of mededelingen geschreven in andere talen worden door ons niet beantwoord.

§10) Aanpassing spelregels

De regels kunnen op ieder moment aangepast of gewijzigd worden. Elke wijziging zal via een aankondiging en via de homepagina aan de spelers bekendgemaakt worden.

InnoGames GmbH
Speel nu gratis!
gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.