Aplikácia licencie Creative Commons knižnicami a múzeom

Posted on by Zuzana Adamova

Národné knižnice v Španielsku a Nemecku a múzeum Smithsonian Cooper-Hewitt (najvýznamnejšie múzeum dizajnu v New Yourku) začali publikovať svoje bibliografické údaje a zbierky pod licenciou CC0 (public domain). Bližšie Tu.

Posted in Oznamy | Tagged 2012, cc0, GLAM, knižnica, múzeum, public domain | Leave a comment

Súťaž videí – HLASUJTE!

Posted on by Zuzana Adamova

Creative Commons spustilo súťaž videí Why Open Education Matters. Videá vysvetľujú význam otvorených zdrojov vzdelávania pre učiteľov, študentov, vedcov a iné cieľové skupiny. Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite, ktoré video je najlepšie. Hlasovať možno do 11. júla a víťazi budú známi 18. júla.

Posted in Oznamy | Tagged 2012, OER, otvorené zdroje vzdelávania, video | Leave a comment

Parížska deklarácia o otvorených zdrojoch vzdelávania

Posted on by Zuzana Adamova

Dňa 22. júna 2012 bola v rámci kongresu UNESCO o otvorených zdrojoch vzdelávania jednohlasne schválená Parížska deklarácia o otvorených zdrojoch vzdelávania. Rok 2012 je významný aj v tom smere, že je to presne 10 rokov, odkedy UNESCO zaviedlo pojem Open Educational Resources (OER).

Posted in Oznamy | Tagged 2012, OER, otvorené zdroje vzdelávania, UNESCO | Leave a comment

Európsky dialóg o správe internetu

Posted on by Zuzana Adamova

EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance) sa uskutoční v dňoch 14.-15. júna 2012 v Štokholme.  Na konferencii sa môžte viac dozvedieť o tom, kto stanovuje pravidlá na internete. Pozornosť sa zameria na rozličné témy, napr. ochrana detí na internete, právo duševného vlastníctva v digitálnom prostredí, otvorený prístup k verejnému sektoru, data retention, súkromie v online prostredí, digitálne vysielanie, nové obchodné modely, neutralita siete, digitálne občianstvo a mnohé ďalšie.

Posted in Oznamy | Tagged 2012, data retention, digitálne vysielanie, internet, neutralita, právo duševného vlastníctva, súkromie, verejný sektor | Leave a comment

Milióny katalógových záznamov Harvardskej knižnice verejne prístupné

Posted on by Zuzana Adamova

Harvardská knižnica oznámila, že verejne sprístupní viac ako 12 miliónov katalógových záznamov zo 73 harvardských knižních. Záznamy obsahujú bibliografické informácie o knihách, videách, zvukových záznamoch, obrázkoch, rukopisoch, mapách atď. Harvardská knižnica sprístupňuje tieto záznamy v súlade so svojou Open Metadata Policy a na základe Creative Commons 0 (CC0) public domain licencie.

Momentálne ide o najväčšie sprístupnenie kompletných bibliografických záznamov, o akom vieme.

Posted in Oznamy | Tagged 2012, CCO, metadáta, public domain | Leave a comment

Svetový kongres otvorených zdrojov vzdelávania

Posted on by Zuzana Adamova

V dňoch 20.-22. júna 2012 sa v Paríži uskutoční Svetový kongres otvorených zdrojov vzdelávania. Cieľom kongresu je zverejnenie Parížskej deklarácie 2012, zverejnenie najlepších skúseností, iniciatív a projektov v tejto oblasti a oslava 10. výročia fóra UNESCO z roku 2002, ktoré zaviedlo pojem otvorené zdroje vzdelávania (OER / Open Educational resources).

Posted in Oznamy | Tagged 2012, otvorené zdroje vzdelávania | Leave a comment

OKFestival

Posted on by Zuzana Adamova

Dávame Vám do pozornosti OKFestival, ktorý sa uskutoční 17.-21. septembra 2012 v Helsinkách (Fínsko). Témou tohtoročného festivalu je Open Knowledge in Action.

Posted in Oznamy | Tagged 2012, festival, otvorené vedomosti | Leave a comment

Svetová banka prijala CC BY

Posted on by Zuzana Adamova

Svetová banka zverejnila oficiálnu politiku otvoreného prístupu a repozitár otvorených vedomostí využívajúc Creative Commons. Všetky výskumné výstupy a vedomostné produkty publikované Svetovou bankou tak budú licencované pod licenciou CC BY. Projekt zahŕňa aj osobitné ustanovenia súvisiace s externe publikovaným výskumom Svetovej banky, publikácie tretích strán v repozitári a interoperabilitu s inými repozitármi.

Posted in Oznamy | Tagged 2012, banka, CC BY | Leave a comment

Súťaž videí Why Open Education Matters

Posted on by Zuzana Adamova

Dávame Vám do pozornosti súťaž videí Why Open Education Matters, ktorú organizuje U.S. Department of Education a Open Society Foundations.  Vytvorte krátke video, ktoré vysvetľuje výhody Otvorených zdrojov vzdelávania pre učiteľov, študentov a školy. Deadline je do 5. júna 2012.

1. cena je 25 000 $ a 2. cena je 5 000 $ (okrem toho sa udelí aj Public Choice Award vo výške 1 000 $).

Video samozrejme musí byť licencované pod licenciou CC Attribution (CC BY).

Posted in Oznamy | Tagged 2012, otvorené zdroje vzdelávania, súťaž | Leave a comment

Verzia 4.0 – Návrh licencie pripravený pre verejné pripomienkovanie

Posted on by Zuzana Adamova

Dávame Vám do pozornosti, že návrh verzie licencie CC 4.0 je možné verejne pripomienkovať. Návrh verzie 4.0 si môžte stiahnuť tu a bližšie informácie týkajúce sa návrhu licencie sú uverejnené tu.

Hlavnými cieľmi verzie licencií CC 4.0 sú internacionalizácia (globálna aplikovateľnosť v celom svete), interoperabilita (podpora prepojenia medzi CC a inými licenciami s cieľom zamedziť štiepeniu v tejto oblasti), dlhodobé trvanie (aplikovateľnosť aj v budúcnosti), aplikácia na dáta, opakované používanie informácií verejného sektora (PSI), vedu a vzdelávanie (identifikovanie prekážok, ktorá bránia aplikácií licencií CC v jednotlivých oblastiach) a podpora súčasných prijímacích modelov a rámcov v rámci CC komunity.

Aktuálne je zverejnená prvá verzia nového návrhu (v4.0d1), pričom konečná verzia by mala byť pripravená do konca roka 2012.

Posted in Oznamy | Tagged 2012, 4.0, licencia | Leave a comment
gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.