INFORME

Informe, Information About Me

Babagan sliraku

maztrie, éthok-éthok nganggo tembung “maz” amarga dadi ragil sing ora nduwé adhi iya langka banget lan kepara malah ora tau diceluk nganggo tembung iku, dadi mbasakaké  dhéwé ya bèn rada katon kaya piyayi.

Kamangka sakjané wong sing wus tau weruh aku ki omongé kemlinthi, cemlolo, lan kemaki, hihi…. Yo bèn taaa…!!!

Lanjut  tak ngoceh babagan aku …

A…K…U…

Maztrie™ van Ikanmasteri

Menawa babarblas ora ana Jalma kang takon marang aku déné “Aku iki sejatiné sapa ta..?”, Aku ngerti koq

Ananging yèn dijaluk supaya njlèntrèhaké marang salah sawijinéng Jalma kang ana pitakonan marang aku “Sapa ta sejatiné aku iki..?”, Aku ora ngerti

Lamun kaya mengkono sing mesthi aku bisa amangsuli pitakonan iku mau kanthi ukara kang manteb menawa “Iki Sapa, Sejatiné ya aku..!”

Maztrié utroq iku tembung kunciku. Tembung kunci kang ana ing Basa linggisé asring diarani nganggo tembung “keyword”.

Para kanca kabèh bisa migunakaké tembung kunci kasebut ing ndhuwur kanggo nyeluk aku. Ana ing papan liya kadhang aku pancèn nganggo inisial “UTH”, saktenané iku inisial saka jeneng asliku.  Déné   babagan  jeneng asliku kaya-kaya ora perlu banget dak beberaké ana ing kéné,  cukup kantor urusan agama kang mbésuk bakal nglantaraké lan ngesahaké yèn aku rabi.

Nyuwun sèwu aja serik aja nesu amarga tukang krédhit panci alias méndring sing dak utangi pas wingi aku njupuk irus waé uga padha ora dak ngertèni jeneng ana éng katépéku.

Sumangga dipunlanjut…

***

Mengenai saja

Maztrie, poéra-poéra sok pakai istilah kata  “maz” sebab  sebagai anak bontot jang tidak poénja adik maka djarang sekali bachkan tidak pernah di panggil dengan menggunakan kata terseboét,   …..sooo, membahasakan diri biar keliatan wahhhh 

Padhahal sebenarnja orang jang soédah pernah melihat saja paling djuga tjuma mau bilang kemlinthi, cemlolo, lan kemaki, hihi…. Ya biarin yaaa…!!!

 

A…K…U…

Informe

Kalau sama sekali tak ada orang yang bertanya pada diriku bahwasanya,   “Aku ini sejatinya siapa sih..?”, Aku tahu  kok

Akan tetapi…. apabila diminta untuk menjelaskan kepada seseorang yang bertanya kepada saya,  “Siapa sih sejatinya aku ini..?”, Aku  tidak tahu

Walau begitu yang pasti aku bisa menjawab pertanyaan itu dengan yaqin bahwa  “Ini  Siapa, Sejatinya ja aku..!”

Maztrié utroq itu kata kunciku. Kata kunci yang dalam Bahasa Inggrisnya sering juga disebut   “keyword”.  Teman-temanku semuanya  bisa menggunakan kata tersebut guna memanggil saya.

Ditempatlain memang acapkali saya menuliskan inisial “UTH” dan sebenarnya memang  itu adalah inisial dari nama asliku. Hanya saja perihal nama asli itu sepertinya tak begitu penting untuk saya sebutkan disini kann..?  So, cukup Kantor Urusan  Agama yang esuk bakal menghantarkan dan mengesahkan jika waktunya nanti saja nikah saja yang mengetahuinya.  

Mohon maaf, jangan syirik jangan benci sebab tukang kredit panci  alias  méndring tempat  saya utang sewaktu kemarin mengambil centong  saja juga tidak saya kasih tahu nama ID pada KTP-ku.

Silahkan dilanjut…

Informe

 

A…K…U… Menawa babar pisan ora ana Jalma kang takon marang aku déné “Aku iki sejatiné sapa ta..?”, Aku ngerti koqAnangéng yèn dijaluk supaya njlèntrèhaké marang salah sawijinéng Jalma kang ana pitakonan marang aku “Sapa ta sejatiné aku iki..?”, Aku ora ngertiLamun kaya mengkono séng mesthi aku bisa amangsuli pitakonan iku mau kanthi ukara kang manteb menawa “Iki Sapa, Sejatiné ya aku..!”

maztrié utroq iku tembung kunciku. Tembung kunci kang ana éng Basa linggisé asréng diarani nganggo tembung “keyword”. Para kanca kabèh bisa migunakaké tembung kunci kasebut éng ndhuwur kanggo nyeluk aku. Déné jeneng asliku kaya-kaya ora perlu banget dak beberaké. Cukup kantor urusan agama kang mbésuk bakal nglantaraké lan ngesahaké yèn aku rabi. Nyuwun sèwu aja serik aja nesu amarga tukang krédhit panci alias méndring sing dak utangi pas wingi aku njupuk irus waé ora dak ngertèni jeneng ana éng katépéku.

Sumangga dipunlanjut acara nggedebus lan ndobosé…

16 Comments

 1. Tulus Subardjono

  salam taqlim kagem panjenengan MazTrie

  maztrie:
  Salam Taqlim, Matur sembah nuwun ugi sampun kersa lenggah Pakdheee…

Trackbacks / Pings

 1. merenda aksara, berdamai dengan lupa
 2. Tumpeng tanggap warsa | Maztrie van Ikanmasteri
 3. Negeri penjual obat tjap hutan rusa | Maztrie van Ikanmasteri
 4. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita | Maztrie van Ikanmasteri
 5. Bapak meninggal | Maztrie van Ikanmasteri
 6. kearifan lokal, tradisi satu suro | Maztrie van Ikanmasteri
 7. Tracking Turgo Merapi | Maztrie van Ikanmasteri
 8. Dialog Kebudayaan Negara Hukum Manusia Akhlaq | Maztrie van Ikanmasteri
 9. Apa itu internet | Maztrie van Ikanmasteri
 10. Mau pesan atau mau tujuan | Maztrie van Ikanmasteri
 11. Empan nggo papan | Maztrie van Ikanmasteri
 12. Mendem kahanan | Maztrie van Ikanmasteri
 13. Wisata alam dan budaya nusantara | Maztrie van Ikanmasteri
 14. Pemimpin tepat dan mampu menempatkan diri | Maztrie van Ikanmasteri
 15. Mendem kahanan « Maztrie MirrorPress
... !
gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.