preview
loading

'Otvoren' web sites

sk.creativecommons.org
Svetov kongres otvoren ch zdrojov vzdel vania. CC Slovensko
19Kb 2012-09-10
otvoren ch zdrojov vzdel vania. CC Slovensko Main menu Skip to content HomeO Creative Commons udiaKontaktLicenciePre autorov a umelcovPre pou vate ovPr vny stavLinky Svetov kongres otvoren ch zdrojov vzdel vania Posted on May 13, 2012 by Zuzana Adamova V d och 20.22. j na 2012 sa v Par i uskuto n Svetov kongres otvoren ch zdrojov vzdel vania. Cie om kongresu je zverejnenie Par skej deklar cie 2012, zverejnenie najlep ch sk senost
CC Slovensko
40Kb 2012-09-10 tech
otvoren ch zdrojov vzdel vania pre u ite ov, tudentov, vedcov a ine cie ove skupiny. Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite, ktore video je najlep ie. Hlasova mo no do 11. j la a v azi bud zn mi 18. j la. Posted in Oznamy. Tagged 2012, OER, otvoren e zdroje vzdel vania, video. Leave a comment Par ska deklar cia o otvoren ch zdrojoch vzdel vania Posted on June 27, 2012 by Zuzana Adamova D a 22. j na 2012 bola v r mci kongresu UNESCO
Svetov banka prijala CC BY. CC Slovensko
19Kb 2012-09-10
otvoren eho pr stupu a repozit r otvoren ch vedomost vyu vaj c Creative Commons. V etky v skumne v stupy a vedomostne produkty publikovane Svetovou bankou tak bud licencovane pod licenciou CC BY. Projekt zah a aj osobitne ustanovenia s visiace s externe publikovan m v skumom Svetovej banky, publik cie tret ch str n v repozit ri a interoperabilitu s in mi repozit rmi. This entry was posted in Oznamy and tagged 2012, banka, CC BY.
preview
Bojov umenia
23Kb 2012-05-20
otvoren ch dver. Semin r je otvoren pre verejnos 357; ako aj akt vnych cvi 269;iacich. Pr 271;te si vysk a 357; nie 269;o nov alebo preh 314;bi 357; svoje poznatky a z ska 357; in uhol poh 318;adu na to 269;o bojov umenia v etkoobsahuj. Zozn mte sa s tradi 269;n m karate, z hadn m umen m ninjov, japonskou lukostre 318;bou. kyudo, praktickou sebaobranou 269;i zbra 328;ami ako b , sai, nunchaku, hanbo a mnoh in.. Semin r vedie hlav
preview
O nama 8211; CK13
33Kb 2012-04-10
otvoren a Kuhinja Video Galerija Kontakt Apr 2012 Kalendar MTWTFSS 1 2Infoteka predstavlja IT edukacija. ODLA E SE.IZME U DVE ENE. OTKAZANO. 3 4 5ROCK N ROLL BLAST NIGHT GUNSALE SHEITANS 6Najlon akcija 2 za KPLe man avec les lunettes 7Rebel Star 8 9Infoteka predstavlja IT edukacija 10Rebuild Fest 1 11 12 135. ro endan CK13 Voodoo Healers 14Ritmovi u nama za KPBazar i lutrija za KPGara na rok senzacija KZU 15Ritmovi u nama za KP
preview
Dominik Bug r
46Kb 2012-05-23
otvoren , tak e v bud cnosti m e by e te modifikovan. Vst pte do galerie obr zkov Nightwalk No n prech dzka mestom. Vst pte do galerie obr zkov port Basketbal Z bery z basketbalovej Extraligy A K Inter Bratislava. Vst pte do galerie obr zkov Karting Motok rove preteky. Majstrovstv Slovenska a Moravsk poh r. Vst pte do galerie obr zkov Dostihy Dostihy zo Z vodiska v Bratislave. Petr alke, sez na 2009. Vst pte do galerie obr zkov

Pages similar to 'otvoren'

'Otvoren' white pages


  visitors counter and page-rank checker and web-site statistics UNCENSORED  SEARCH  ENGINE  HOME-PAGE

  No cookies are saved on your client
  We are completely no-profit and volunteers

  Use robots.txt to block indexing
  Contact us via email for other removals

  Read DMCA Policy

  CopyLeft by GiPOCO 2006-2020
  Contact us to contribute
  info (at) gipoco.com


  All trade marks, contents, etc
  belong to their respective owners